BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
1 batalion dowodzenia i zabezpieczenia
DOWÓDCA

 

Ppłk Maciej Kowalski zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1998 roku, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale Elektroniki na kierunku Eksploatacja Systemów Łączności.

Jako dowódca plutonu, a następnie dowódca kompanii służbę pełnił w 2. Brygadzie Łączności. Od roku 2001 do 2004 w 4. Pułku Dowodzenia, a następnie w latach 2004-2005 był oficerem sekcji operacyjnej w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy. W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko oficera sekcji operacyjnej w 1. Brygadzie Logistycznej, a następnie, w roku 2011 został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Wydziale Współpracy Zagranicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. W roku 2013 objął obowiązki specjalisty w Wydziale Planowania Operacyjnego IWsp SZ.

Ppłk Kowalski w 2007 roku ukończył studia wyższe w Akademii Obrony Narodowej, a w roku 2010 studia podyplomowe z Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Rok 2011 zaowocował ukończeniem kursu „Comprehensive Operations Planning Course” w Rydze (Litwa). W roku 2014 w Akademii Obrony Narodowej odbył kurs doskonalący "Ochrona Wojsk w Operacji" oraz kurs  "Comprehensive Operations Planning Orientation Course" w Oberammergau w Niemczech

Ppłk Maciej Kowalski w 2003 roku, brał udział w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku oraz w V zmianie PKW w Republice Afganistanu w 2009 roku.

Z dniem 24.05.2016 roku, ppłk Maciej Kowalski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 batalionu ewakuacji sprzętu w Czarnem, a następnie od dnia 09.01.2017 roku, Szef Inspektoratu Wsparcia SZ, powierzył mu stanowisko dowódcy 1 batalionu dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych