BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Tradycje
1 batalion dowodzenia i zabezpieczenia Ziemi świeckiej
 


 

1 batalion dowodzenia i zabezpieczenia stacjonuje w obiekcie koszarowym Dowództwa 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r., dnia 17 września 2005 r., na Rynku Miejskim w Świeciu, nadano 1 batalionowi dowodzenia i zabezpieczenia sztandar wojskowy. Pomysłodawcą i przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji sztandaru był Burmistrz miasta Świecia, Tadeusz POGODA, który następnie wraz ze  Starostą Świeckim, Marzeną KEMPIŃSKĄ, został jego rodzicem chrzestnym.
 

Dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 1 batalionu dowodzeniai zabezpieczenia ze społeczeństwem Ziemi Świeckiej oraz dla upamiętnienia daty wręczenia sztandaru, batalion przyjął nazwę wyróżniającą „
Ziemi Świeckiej” i obchodzi doroczne Święto w dniu 17 września.
 

Decyzją nr 241/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1 batalionu dowodzenia i zabezpieczenia nadano batalionowi odznakę pamiątkową, na której dla podkreślenia powiązań jednostki z mieszkańcami Świecia  umieszczony został herb miasta.
 

Decyzją nr 279/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 1 batalionu dowodzenia i zabezpieczenia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego, nadano batalionowi odznakę rozpoznawczą.
 


ODZNAKA ROZPOZNAWCZA
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych