BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie
 

1 batalion dowodzenia i zabezpieczenia jest samodzielnym pododdziałem dowodzenia przeznaczonym do przygotowania sił i środków do zabezpieczenia funkcjonowania Dowództwa 1 Pomorskiej Brygady logistycznej w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
 

Do głównych zadań batalionu należą:
 
  • zorganizowanie stanowisk dowodzenia (utworzenie miejsc pracy i odpoczynku dla Organu Dowodzenia 1BLog) oraz ich ochrona i obrona,
  • organizacja stacjonarnego i polowego systemu łączności dowodzenia, współdziałania, alarmowania i ostrzegania,
  •  organizacja i kierowanie  wszechstronnym zabezpieczeniem funkcjonowania stanowisk dowodzenia 1BLog (zabezpieczenie logistyczne, zabezpieczenie inżynieryjno-saperskie, zabezpieczenie bojowe itd.),
  • zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych w miejscu stałej dyslokacji oraz w rejonie alarmowym: organizacja zabezpieczenia medycznego, obsługa uzbrojenia i sprzętu wojskowego, regulacja i bezpieczeństwo ruchu lądowego itd.,
  • organizacja zabezpieczenia ćwiczeń i treningów Dowództwa 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej,
  • stała gotowość do udziału w zapobieganiu oraz likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych w ramach ogólnokrajowego systemu reagowania kryzysowego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych