BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo


Podpułkownik Andrzej Kondrat urodził się 29 października 1971 roku w m. Szczuczyn ( woj. Podlaskie). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994r.)

W 2000 roku ukończył  Wojskowy Kurs Doskonalący w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii dla szefów sztabu dywizjonów artylerii naziemnej a w 2005 Akademię Obrony Narodowej na wydziale strategiczno - obronnym. Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na wydziale pedagogiki i psychologii oraz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu w 18 pułku rakietowym a następnie został wyznaczony na stanowisko dowódcy baterii.  W 2001 roku został oficerem sekcji operacyjnej w 23 Brygadzie Artylerii, gdzie następnie obejmuje stanowiska szefa sztabu dywizjonu artylerii samobieżnej i szefa sekcji operacyjnej Brygady.

W 2008 roku zostaje wyznaczony na stanowisko oficera sekcji operacyjnej w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej.  Po trzech latach zostaje zastępcą dowódcy 2 batalionu logistycznego a następnie szefem sekcji w pionie szkolenia Brygady logistycznej.

17.11.2015 roku ppłk Andrzej Kondrat został dowódcą 1 batalionu logistycznego ziemi nakielskiej.

Ppłk Andrzej Kondrat brał udział w ramach misji ONZ w Polskim Kontyngencie Wojskowym w  Syryjskiej Republice Arabskiej w latach 2001 -2002 na stanowisku oficera operacyjnego batalionu piechoty stacjonującego Camp Ziouani  na Wzgórzach Golan.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych