BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Tradycje

 

1 batalion logistyczny Ziemi nakielskiej
 


 

Podstawą sformowania 1 Brygady Logistycznej, w której skład wchodzi 1 batalion logistyczny była decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr PF-57/ORG./P1 z dnia 22 października 2003 roku w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących usprawnienia dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wykonania zobowiązań sojuszniczych oraz rotacji polskich kontyngentów wojskowych.
 

Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-222 z dnia 11 grudnia 2003 roku oraz rozkazu Dowódcy POW Nr PF-4 z dnia 7.01.2004r. z dniem 31 stycznia 2004r został sformowany 1 batalion logistyczny jako oddział zawodowy wchodzący w skład 1Blog.
 

W dniu 7 kwietnia 2005 roku Decyzją Nr 89/MON 1 batalion logistyczny dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 1 batalionu logistycznego ze społeczeństwem Ziemi Nakielskiej otrzymał nazwę wyróżniającą „ZIEMI NAKIELSKIEJ”.
 

W dniu 27 kwietnia 2005 roku Decyzją Nr 120/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej została wprowadzona odznaka pamiątkowa 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej.
 

W dniu 21 maja 2005 roku Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ufundowało Sztandar Wojskowy 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w związku powyższym Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 158/MON z dnia 19 maja 2005 roku ustanowił doroczne święto 1blog na 21 maja
.
 


 
ODZNAKA ROZPOZNAWCZA
  
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych