BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie
1 batalion logistyczny w czasie pokoju przeznaczony jest do zabezpieczenia logistycznego jednostek wydzielonych do działania poza granicami kraju, w tym zapewnienia rotacji pododdziałów logistycznych.
 

Realizuje także zadania związane z bieżącą obsługą jednostek wojskowych wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, w tym przede wszystkim zadania przewozowe środków zaopatrzenia materiałowego z wyznaczonych RBlog i WOG.
 

W czasie zagrożenia, kryzysu i wojny batalion przeznaczony jest do wsparcia logistycznego wojsk operacyjnych jako Wysunięta Grupa Wsparcia.
 

Zabezpieczenie logistyczne realizowane przez 1 blog obejmuje:
  • transport środków materiałowych i technicznych środków materiałowych oraz wyposażenia zgodnie z obowiązującymi klasami - zaopatrzenia; zaopatrywanie jednostek wojskowych;
  • obsługiwanie, remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ewakuacja techniczna na szczeblu jednostki;
  • zabezpieczenie medyczne realizowane na szczeblu jednostki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych