BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo
 
DOWÓDCA
 
ppłk Jerzy JędrasikPodpułkownik Jerzy Jędrasik urodził się 13 kwietnia 1971 r. w Nakle n.Notecią. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. W 2001 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  Jest absolwentem Akademii Bydgoskiej wydziału pedagogiki    i psychologii oraz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu artylerii w 18 Pułku Zmechanizowanym a po reorganizacji pułku w 15 Brygadzie Kawalerii Pancernej będącej w strukturze rozformowanej 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej. Służbę kontynuował w 4 Pułku Dowodzenia w Bydgoszczy na stanowiskach służbowych związanych z łącznością. Po sformowaniu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, pełnił służbę w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia na stanowiskach dowódca plutonu i oficer sekcji operacyjnej. W 2008 roku został wyznaczony na stanowisko oficera sekcji operacyjnej w Dowództwie 1BLog i po 4 latach został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej.

W dniu 13 lutego 2017 roku objął stanowisko Dowódcy 2 batalionu logistycznego Ziemi Żnińskiej. Podpułkownik Jerzy Jędrasik brał udział w misjach poza granicami kraju w ramach misji stabilizacyjnej w Republice Iraku w 2004 r. na stanowisku dowódca plutonu łączności i w 2006 r. na stanowisku dowódcy kompanii dowodzenia i zabezpieczenia MNDCS. W 2010 r. wykonywał zadania w ramach PKW w Republice Afganistanu pełniąc obowiązki Komendanta Bazy Ghazni.  
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych