BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie

 

3 batalion logistyczny  jest jednostką podległą dowódcy 1 Brygady Logistycznej przeznaczoną do szkolenia i wydzielania sił i środków do zabezpieczenia logistycznego jednostek wydzielonych do działania poza granicami kraju, w tym zapewnienie rotacji pododdziałów logistycznych.
 

Realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą wojsk w tym zadań przewozu środków zaopatrzenia materiałowego z wyznaczonych RBLog i WOG. Wykonywanie zadań zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w likwidacji klęsk żywiołowych. W czasie „W” wsparcie logistyczne wojsk operacyjnych.

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych