BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo

DOWÓDCA

 

 

 

 

 

 

 

ppłk Jarosław Kucki  
 

Ppłk Jarosław Kucki urodził się 17.09.1965 r. w Przasnyszu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych. Jako dowódca plutonu czołgów, w latach 1988-1991 służbę pełnił w Szczecinie w jednostkach 12 DZ - 25pcz i 41 pz. W marcu 1991r. przeszedł do 27 pz w Braniewie, gdzie na stanowiskach dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii czołgów służył do stycznia 1994, kiedy to 27pz przeformowany został w 9 BKPanc. W nowo utworzonej jednostce objął stanowisko dowódcy kompanii czołgów. Służbę w Braniewie zakończył wiosną 1997r. na stanowisku szefa sztabu-zastępcy dowódcy batalionu czołgów w 9 BKPanc. W kwietniu 1997r. rozpoczął służbę w Dowództwie 15 WMDZ w Olsztynie na stanowisku st. oficera Wydziału Szkolenia. W lutym 2000r. w związku z rozformowaniem 15DZ został przeniesiony do 11 RBM w Olsztynie na stanowisko st. oficera Wydziału Operacyjno-mobilizacyjnego. W końcu stycznia 2002r. objął stanowisko dowódcy kompanii transportowej w 82 bzaop. Z dniem 10 maja 2004 roku rozpoczął służbę w nowo utworzonym 1 batalionie składowania na stanowisku dowódcy kompanii składowania. W grudniu 2008r. wyznaczony został na stanowisko Szefa Sztabu batalionu. Z dniem 3 września 2012r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 1 bskł.

Ppłk Kucki w 2000 roku ukończył studia wyższe w Akademii Obrony Narodowej. Ppłk Jaroław Kucki brał udział w IV zmianie PKW w Republice Iraku w 2005 roku, w II zmianie PKW w Republice Afganistanu w 2008 roku oraz XXIV zmianie PKW KFOR w Kosowie w 2011 roku. Z dniem 05.02.2017 roku, Szef Inspektoratu Wsparcia SZ, powierzył mu stanowisko dowódcy 1 olsztyńskiego batalionu składowania w Olsztynie.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych