BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie
1 batalion składowania przeznaczony jest do przyjmowania, magazynowania i dystrybucji środków materiałowych i bojowych na potrzeby wojsk w rejonie ich odpowiedzialności.
 


W czasie „P” realizuje dowozy środków materiałowych i bojowych na rzecz Wojsk Lądowych na obszarze 2RBLog oraz  jest w gotowości do rotacji pododdziałów  biorących  udział polskich kontyngentach wojskowych.
 

Do głównych zadań batalionu należy:
 
  • Przygotowanie pododdziałów składowania do działania w składzie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju
  •  Realizacja przedsięwzięć związanych z bieżącą obsługą wojsk stacjonujących na obszarze odpowiedzialności 2RBLog, w tym przede wszystkim zadania w zakresie gromadzenia i przechowywania zasobów logistycznych we wszystkich klasach zaopatrzenia
  • Przetłaczanie paliw na znaczne odległości, ze stacjonarnych  składów lub transportów do polowych składów mps lub bezpośrednio do techniki wojskowej
  • Realizacja  zobowiązań sojuszniczych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych