BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo
DOWÓDCA
 
 


 
Podpułkownik Robert Szpądrowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W roku 2015 ukończył Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 16 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku Szefa Logistyki – Zastępcy Dowódcy Batalionu Czołgów. Od 13 października 1998 roku do 4 października 2009 roku pełnił służbę w 8 Batalionie Remontowym w Kołobrzegu na stanowiskach logistycznych m.in.: starszego inżyniera Sekcji Kontroli Technicznej i dowódcy kompanii remontowej. W roku 2009 został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 8 Batalionu Remontowego. W roku 2013 pełnił służbę poza granicami kraju i wykonywał obowiązki Szefa sekcji planowania w ramach PKW Afganistan.
Z dniem 23 maja 2016 roku ppłk Robert Szpądrowski został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej w Czarnem.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych