BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Tradycje
52 batalion remontowy Ziemi Człuchowskiej
 

 


52 batalion remontowy sformowany został na podstawie Rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego Nr PF - 139/Org.  z dnia 6 lipca 2001 roku na bazie rozformowanych 6 Rejonowych Warsztatów Technicznych.
 

Jednak historia pododdziałów remontowych, poprzedników 52 batalionu remontowego, sięga lat pięćdziesiątych minionego stulecia, tj. okresu formowania w wojsku  Ruchomych Warsztatów Naprawy Sprzętu.  W 1951 roku w wyniku  rozbudowy Sił Zbrojnych, w ramach nowo sformowanej 20 Dywizji Zmechanizowanej (przekształconej w 1955 roku w 20 Dywizję Pancerną - dowództwo dywizji w Szczecinku) w Czarnem sformowano między innymi Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów - JW 4150.
 

Warsztat ten, wraz Ruchomym Warsztatem Naprawy Samochodów - JW 4716 (Szczecinek - Wałcz) oraz Ruchomym Warsztatem Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego - JW 2925 (Szczecinek), stanowił główny trzon pododdziałów utworzonego w 1967 roku 20 batalionu remontowego – samodzielnego pododdziału 20 Dywizji Pancernej. Batalion ten wraz z 2 batalionem zaopatrzenia stanowił główny pododdział logistyczny dywizji funkcjonował przez 33 lata tj. do końca lat 90 - tych XX wieku.
 
Tradycje 20 batalionu remontowego w latach następnych kontynuował 2 batalion remontowy, który sformowany został w roku 1990 na bazie 20 batalionu remontowego w trakcie przeformowywania 20 Dywizji Pancernej na  2 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. Zachował numer jednostki 4150.
 

W 1996 roku w wyniku przeformowania 2 batalionu remontowego utworzone zostały 6 Rejonowe Warsztaty Techniczne. Wynikało to bezpośrednio z likwidacji oddziałów i pododdziałów 2 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w związku z jej rozformowaniem. Warsztaty podlegały bezpośrednio pod Dowódcę 8 Dywizji Obrony Wybrzeża w Koszalinie.
 

W 2001 roku rozpoczęto tworzenie 52 batalionu remontowego. Wraz z rozpoczęciem procesu formowania, batalion jako jednostka wojskowa otrzymał nowy  numer - 4580. Ponieważ formowanie batalionu odbywało się na bazie Rejonowych Warsztatów Technicznych, które wcześniej powstały z przekształcenia 2 batalionu remontowego, sam proces restrukturyzacji miał przebieg  łagodny ale jednocześnie dość intensywny.
 

Batalion bowiem musiał dokonywać zmian  formalno - prawnych realizując jednocześnie normalne zadania remontowe przejęte po 6 RWT.
Początkowo 52 batalion remontowy podporządkowany został bezpośrednio pod Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
 

Po utworzeniu w 2003 r. 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej nastąpiła zmiana podporządkowania batalionu.
W 2004 r. 52 batalion remontowy wszedł w skład nowo sformowanej brygady, w  strukturach której funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
 

W dniu 24 sierpnia 2007 roku w Człuchowie odbyła się uroczystość wręczenia batalionowi sztandaru wojskowego. Fundatorem sztandaru jest Starostwo Powiatowe Człuchów. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: przedstawiciel powiatu człuchowskiego - Pani Irena Kaczyńska oraz mieszkaniec miasta Czarne Pan Lech Wąsikowski.
 

Jednocześnie Decyzją Nr 352/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2007 r. ustanowiono doroczne
święto batalionu  przypadające na dzień 24 sierpnia i nadano batalionowi nazwę wyróżniającą  „Ziemi Człuchowskiej”.
 

W lipcu 2010 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dowódcy batalionu. Obowiązki Dowódcy 52 batalionu remontowego przejął ppłk Sławomir Milewski.
 

Półtora roku później batalion remontowy przejął obowiązki jednostki garnizonowej, a dowódca batalionu został jednocześnie Dowódcą Garnizonu Czarne.
 

Decyzją Nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2008 r.  wprowadzono  odznakę pamiątkową  i odznakę rozpoznawczą batalionu.
 

ODZNAKA ROZPOZNAWCZA
 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych