BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie

52 batalion remontowy  jest jednostką przeznaczoną do zabezpieczenia potrzeb remontowych jednostek i instytucji wojskowych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem oraz realizacji zadań na rzecz polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. 

 

 

 

 

 
Zasadnicze zadania 52 brem to:

  • Zabezpieczenie potrzeb remontowych;
  • prowadzenie szkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego;
  • zabezpieczenie logistyczne Polskich Kontyngentów Wojskowych;
  • utrzymywanie stałej gotowości bojowej i gotowości mobilizacyjnej;

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych