BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo

ppłk Tomasz Lewandowski

ppłk Tomasz Lewandowski urodził się 04.07.1975 r. w Kole, jest absolwentem wydziału wojsk pancernych, poznańskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu.

Zawodową służbę rozpoczął w 1998 roku na stanowisku dowódcy plutonu w batalionie czołgów w 7 Brygadzie Zmechanizowanej w Słupsku. Rok później objął stanowisko dowódcy plutonu w batalionie szkolnym 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, by następnie objąć stanowisko zastępcy dowódcy kompanii. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji technicznej w 52 batalionie remontowym w Czarnem. Po 4 latach, w tymże batalionie, objął stanowisko dowódcy kompanii remontowej.

Ppłk Tomasz Lewandowski dwukrotnie uczestniczył w misji PKW Afganistan. Pierwszy raz w 2008 roku na stanowisku szefa sekcji technicznej – szef służby czołgowo - samochodowej, następnie w 2011 roku na stanowisku szefa sekcji technicznej – szef eksploatacji.

W 2013 r. został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Oddziale Zaopatrywania Szefostwa Służby Czołgowo – Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
W 2016 roku ukończył kurs kwalifikacyjny w Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności: stanowiska realizujące zadania w obszarze techniczno – logistycznym.
Ppłk Lewandowski jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych