BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie

Podstawowym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie techniczne oddziałów i pododdziałów wojsk operacyjnych w rejonie odpowiedzialności 1BLog, a także wykonywanie remontów oraz obsługa uzbrojenia i sprzętu wojskowego wyznaczonych jednostek.

 

Do głównych zadań wykonywanych przez batalion w czasie pokoju należy:

  • realizacja zabezpieczenia technicznego oddziałów i pododdziałów w wyznaczonym rejonie odpowiedzialności;
  • utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
  • przygotowanie i zgranie grup ewakuacyjno-remontowych oraz PZUS. 
     
Zasadniczym zadaniem batalionu jest odtwarzanie sprawności eksploatacyjnej UiSW poprzez wykonywanie remontów i obsługiwań wyższego rzędu, a także utrzymanie nakazanych normatywnych wskaźników gotowości bojowej i mobilizacyjnej; realizacja zadań zabezpieczenia technicznego oddziałów wykonujących zadania w sytuacjach kryzysowych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych