BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo

DOWÓDCA

 Podpułkownik Piotr PANKOWSKI urodził się 14.01.1971 roku w Elblągu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu - Wydział Logistyki.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 16. batalionie zaopatrzenia. Rok później objął stanowisko Kierownika Sekcji Materiałowej w 16. Żuławskim Batalionie Remontowym w Elblągu, w którym kolejno zajmował stanowiska Szefa Sekcji Materiałowej oraz Szefa Logistyki. Służbę w 16. Żuławskim Batalionie Remontowym pełnił do 2011 roku. Następnie zostaje wyznaczony na stanowisko specjalisty Oddziału Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Wojsk w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Po trzech latach w 2014 roku objął obowiązki Szefa Sztabu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie. W 2016 roku wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Komendanta 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie.   

03.04.2017 roku ppłk Piotr PANKOWSKI został dowódcą 16. Żuławskiego Batalionu Remontowego.

W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej na wydziale strategiczno-obronnym. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale zarządzania.

Ppłk Piotr PANKOWSKI w 2002 roku brał udział w ramach misji ONZ w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie na stanowisku dowódca plutonu-kierownik zespołu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych