BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Tradycje

 

16 Żuławski batalion remontowy
 


 

16 Żuławski Batalion Remontowy
powstał 16.06.1967 roku na bazie 4 Dywizyjnych Warsztatów Naprawy Czołgów i wchodzących w ich skład 4 RWNCz, 5 RWNU oraz 6 RWNS.
 

Z tej właśnie okazji święto batalionu obchodzone jest w dniu 16 czerwca.
 

Jako barwy batalionu przyjęto kolorystykę czarno-pomarańczową nawiązującą do symboliki wojsk pancernych oraz służb technicznych. Barwy te zawiera proporzec batalionu oraz naramienna odznaka rozpoznawcza wzbogacona o Gryfa Pomorskiego – Symbol 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
 

W 1970 roku, trzy lata po sformułowaniu, batalion przystąpił do konkursu o miano „Przodującego Oddziału remontowego w Siłach Zbrojnych WP”, w którym zajął II miejsce. W uznaniu zasług w działalności nowatorskiej i wynalazczej w latach 1975-1976 był organizatorem „Giełdy Pomysłów” dla wszystkich jednostek POW.
 

W roku 1983 opracowano technologię remontu średniego czołgu i BWP metodą wynikową, której celem było obniżenie pracochłonności i kosztów remontowych. W roku 1984 i ponownie w 1987 batalion zajmuje I miejsce w konkursie o miano „Mistrza Techniki Remontowej POW”.
 

W dniu 14 października 1991 roku batalion odznaczony został przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem za Zasługi dla Oświaty”. Było to uwieńczenie współpracy i pomocy jaką batalion udzielał elbląskiej oświacie.
 

W dniu 14 września 1995 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla 16 Batalionu Remontowego. Pierwszy w historii batalionu sztandar, z rąk dowódcy WOW gen. dyw. Juliana Lewińskiego odebrał ówczesny dowódca batalionu ppłk Janusz Pankowski.
 

Rodzicami chrzestnymi zostali: pani Krystyna Szostak – dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, uznana artystka plastyk, ściśle związana ze środowiskiem batalionu i płk w st. spocz. Zygmunt Ocieczek – długoletni żołnierz batalionu, jego współtwórca i przełożony.
 

W tym dniu batalion przyjął  wyróżniającą nazwę „ŻUŁAWSKI”.
 

W dniu 28.06.2011r. batalion wyszedł poza struktury 16 Dywizji Zmechanizowanej i wojska operacyjne a podporządkowany został Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.
 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.12.2010r. batalion wszedł w struktury i bezpośrednie podporządkowanie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie.
 

W dniu 01.07.2013 r. batalion wszedł w struktury i bezpośrednie podporządkowanie 1 Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pozostając w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 


ODZNAKA ROZPOZNAWCZA
 

NA MUNDUR POLOWY
 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych