BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Dowództwo
DOWÓDCA
 

 
 
Podpułkownik Wojciech Kotschy jest absolwentem Wyższej Szkoły  Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Ukończył Studia Magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe w Wyższej  Szkole  Biznesu w Gorzowie  Wielkopolskim na wydz. Nauk Ekonomicznych - zarzadzanie logistyczne z elementami ochrony środowiska. W 2015 roku ukończył kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko dowódcy batalionu  na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1996 roku w 2 bdow, na stanowisku dowódcy plutonu radiowego, a następnie plutonu łączności. W latach 1998-2001, pełnił obowiązki Kierownika Działu-Wydział Remontowy w 6 Rejonowych Warsztatach Technicznych. Następnie pełnił służbę na wielu stanowiskach służbowych w 52 batalionie remontowy w Czarnem między innymi: dowódcy kompani remontowej, Szef Sekcji S-3, Szef Sztabu 52 brem, a także Zastępca Dowódcy-Szef Sztabu 52 brem  w Czarnem. Od 15 grudnia 2015 roku Dowódca 112 batalionu remontowego „ Ziemi Ryńskiej” w Giżycku. Mieszka w Szczecinku, jest żonaty, interesuje się muzyką oraz sportem.
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych