BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Przeznaczenie
112 batalion remontowy  jest jednostką przeznaczoną do zabezpieczenia potrzeb naprawczych  jednostek i instytucji wojskowych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem oraz realizacji zadań na rzecz polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju.
 


Do głównych zadań 112 batalionu remontowego należy:

 
  •  zabezpieczenie potrzeb naprawczych  jednostek i instytucji wojskowych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem
  •  zabezpieczenie logistyczne wojsk stacjonujących w obszarze odpowiedzialności w zakresie świadczenia usług remontowych;
  •  zabezpieczenie logistyczne Polskich Kontyngentów Wojskowych wydzielanych do działań poza granicami kraju;
  •  utrzymywanie stałej gotowości bojowej i gotowości mobilizacyjnej, realizacji przedsięwzięć zapewniających sprawne osiągnięcie gotowości do podjęcia działań;
  •  utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej polegającej na utrzymaniu nakazanych wymogów ukompletowania stanem osobowym, zasadniczym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, zapasami środków zaopatrzenia;
  • prowadzenie szkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego;
  • wydzielanie ze składu batalionu sił i środków do zabezpieczenia narodowego wsparcia logistycznego jednostkom rodzaju wojsk uczestniczącym w misjach wojskowych poza granicami kraju;
  • organizowanie zabezpieczenia technicznego dla sił wydzielanych do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych sytuacji kryzysowych

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych