BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Publikacje

1) SŁOWNIK TERMINÓW WOJSKOWYCH

 

  Kliknij tutaj 

         

                 


AUTOR:  Roman MISIAK

Pracownik wojska Dowództwa 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce historycznej i z zakresu etyki opublikowanych w latach 1991-2006,głównie w „Polsce Zbrojnej”, „Przeglądzie Wojsk Lotniczychi Obrony Powietrznej”, „Przeglądzie Sił Powietrznych”, dwutygodniku Sił Powietrznych „Wiraże”oraz miesięczniku historycznym „Mówią Wieki”; autor i współautor opracowań dotyczących opisów podróży historyczno-wojskowych organizowanych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej DWiPO MON.

"Pomocniczy słownik angielsko-polski skrótów i wyrażeń użytecznych dla żołnierzy jednostek wojskowych Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych” wydany w formacie kieszonkowym liczący 569 stron i około 150.000 haseł. Słownik został przygotowany z myślą o przyjściu z pomocą młodszemu personelowi sztabów szczebla taktycznego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych w celu doskonalenia umiejętności językowych, sprawnego posługiwania się procedurami operacyjnymi NATO oraz skutecznego wykonywania obowiązków i zadań w warunkach funkcjonowania jednolitej struktury Sojuszu.

Zasoby słownika zawierają wyrazy (zwroty) najczęściej spotykane, właściwe dla funkcjonowania jednostek wojskowych. Podstawową zaletą niniejszego słownika jest nagromadzenie, w obrębie danego hasła lub wyrażenia, kilku, a nawet kilkunastu wyrazów i określeń bliskoznacznych, co ułatwia szybkie tłumaczenie tekstów, przyspiesza zapamiętywanie poszczególnych słów i zwrotów oraz przybliża specyficzny, klimat military English i  niezwykłe bogactwo jego zasobów.


2)   1. Pomorska Brygada Logistyczna. Zarys historii w latach 2004-2014r.

Kliknij tutaj

 

 

AUTORZY: Roman Misiak, mjr Paweł Wąsowicz, kpt. Jarosław Klunder

 

Monografia została opracowana dla upamiętnienia 10. rocznicy powstania 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Dedykujemy ją wszystkim żołnierzom służby czynnej i rezerwy Brygady, którzy w każdej sytuacji i w każdych warunkach uczciwie, mężnie i profesjonalnie wypełniali swoje powinności służbowe dla zapewnienia rozwoju i pomnażania dorobku szkoleniowego oraz tradycji Brygady.

 


3) Materiały pomocnicze dla wykładowców Kształcenia Obywatelskiego

 

 

 

AUTORZY: Roman Misiak, ppłk Eugeniusz Orzechowski, mjr Piotr Rogalski

 

Opracowanie na podstawie zasobów zebranych w ramach podróży historyczno-wojskowych dla kustoszy Sal Tradycji jednostek i instytucji wojskowych organizowanych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i 1. Pomorska Brygadę Logistyczną.

 

CZĘŚĆ 1.

Studzianki-Warka-Magnuszew-wojna obronna 1939-24 Pułk Ułanów im. Stefana Żółkiewskiego-austriacko-węgierski plan wojny 1909/1911-Garnizon Rzeszów-Twierdza Przemyśl-walki na ziemiach wschodnich-Muzeum w Dukli-Operacja Wisła-reminiscencje katyńskie-Twierdza Boyen-Wilno-Troki-Gierłoż-Święta Lipka KLIKNIJ 


CZĘŚĆ 2 .


Historia powstania rakiety bojowej-Początki lotnictwa wojskowego- Radar wojskowy/historia powstania/- Podróż historyczno-wojskowa Bydgoszcz-Toruń-Poznań


 
KLIKNIJ


CZĘŚĆ 3.

Warszawa- Sejny- Wilno- Ryga-Dyneburg-Smoleńsk-Katyń


  KLIKNIJ 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych