BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
D1BLog

 

 

St. chor. szt. Mirosław NITA jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Służbę zawodową rozpoczął 28 lipca 1994 roku w 22 batalionie radiotechnicznym na stanowisku technika obsługi aparatowni kompanii radiotechnicznej w Gostomiu.
W kolejnym roku został wyznaczony na dowódcę plutonu planszecistów kompanii funkcyjnych 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy. Następnie objął stanowisko komendanta ochrony, na krótko też objął obowiązki chorążego sekcji operacyjnej, by powrócić na etat komendanta ochrony.
W roku 2007 Decyzją Ministra Obrony Narodowej został skierowany do pełnienia służby na stanowisku zastępcy kierownika kancelarii tajnej w Dowództwie Wojsk Specjalnych. W roku 2008 zmienił specjalność na rozpoznawczą, by z dniem 4 stycznia 2010 roku, powrócić do rodzinnej Bydgoszczy i rozpocząć służbę na stanowisku podoficera specjalisty w sekcji logistyki 2 batalionu logistycznego.
Funkcję Starszego Podoficera Dowództwa (daw. Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów) w Dowództwie 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej pełni od 02 kwietnia 2012 roku.

Nr tel: 261-417-497
komórkowy: 601-667-917

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych