BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
1 bdowizab


St. chor. szt. Krzysztof GÓRNY jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Służbę zawodową rozpoczął 24 września 1986 roku w 4 Pułku Łączności w Bydgoszczy na stanowisku Dowódca aparatowni. W kolejnych latach pełnił służbę wojskową na stanowiskach dowódcy aparatowni, dowódcy plutonu, a w latach 2012-2015 pełnił obowiązki Starszego Podoficera Sztabowego w Sekcji Operacyjnej 1. batalionu dowodzenia i zabezpieczenia. W maju 2015 roku objął stanowisko Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów w 1bdowizab w Bydgoszczy, obecnie Starszy Podoficer Dowództwa. W 2004 roku uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Republice Iraku, następnie w roku 2007 i 2009 przebywał w Libanie jako Szef Sekcji łączności oraz w 2011 roku jako dowódca drużyny przebywał w Islamskiej Republice Afganistanu.

Numer telefonu: 261-412-706
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych