BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
1 blog

St. chor. szt. Jacek ŻUCHELKOWSKI
karierę wojskową rozpoczął wstąpieniem do zasadniczej służby wojskowej w roku 1996 pełniąc obowiązki operatora Garnizonowego Węzła Łączności w 4 pułku chemicznym. W 1998 roku ukończył kurs Chorążych Rezerwy w Zegrzu. W 2000 roku został wyznaczony na stanowisko starszego operatora aparatowni RWŁC 10AK w 7 samodzielnej kompanii cyfrowej w 4 pułku dowodzenia
w Bydgoszczy, a w kolejnym roku objął stanowisko dowódcy aparatowni ARO Ku10. Na dwa lata objął obowiązki chorążego ewidencyjnego w Oddziale G-1 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bygoszczy, a następnie w kwietniu 2004 roku został wyznaczony na stanowisko chorążego ewidencyjnego w 1 batalionie logistycznym 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.
W roku 2004 Decyzją Ministra Obrony Narodowej został skierowany do pełnienia służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku na stanowisku chorążego ewidencyjnego batalionu logistycznego. W lipcu 2004 roku, dowódca batalionu powierzył mu stanowisko Pomocnika ds. Podoficerów, które piastuje do chwili obecnej. W 2009 roku kolejny raz obiął stanowisko dowódcy plutonu zaopatrzenia kompanii logistycznej w PKW w Afganistanie. W 2015 roku brał udział w ćwiczeniu TRIDENT JUNCTURE 15’ w Hiszpanii na stanowisku podoficera sekcji planowania S-3 NSE.

Numer telefonu: 261-411-819
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych