BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
2 blog
St. chor. szt. Jacek WOLSKI jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, którą ukończył z wyróżnieniem w 1988 r. Służbę zawodową rozpoczął w 4 Pułku Łączności na stanowisku dowódca obsługi aparatowni, a następnie w 4 Pułku Dowodzenia na stanowisku dowódca obsługi aparatowni, dowódca plutonu i starszy szyfrant. Od 01.07.2004 r. pełni służbę w 2 batalionie logistycznym na stanowisku Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów.
Ukończył Kurs Podoficerów Starszych USArmy z wyróżnieniem. W trakcie swojej służby brał udział w misjach poza granicami kraju: w ramach PKW w Iraku (dwukrotnie), PKW UNIFIL w Libanie, PKW ISAF w Afganistanie oraz PKW KFOR w Kosowie. Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi i aktywnie pracuje społecznie w Klubie HDK „Logistycy” działającym przy 1BLog. Zainteresowania: Muzyka, film, sport.  Rodzina: Żona i syn (lat 26). 

Numer telefonu: 261-411-943


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych