BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
3 blog

St. chor. szt. Stanisław PODSKARBI
jest absolwentem Szkoły Chorążych Służb Kwatermistrzostwa. Służbę zawodową rozpoczął 29 września 1988 roku w 36 batalionie zaopatrzenia na stanowisku płatnik. W 1994 roku został wyznaczony na szefa zaopatrzenia finansowego – płatnika w Komendzie obsługi lotniska. 5 lat później objął stanowisko chorążego organizacyjno-ewidencyjnego w 1 Rejonowej Bazie Materiałowej. W latach 2003-2004 służbę kontynuował w 75 batalionie zaopatrzenia. Funkcję Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów w 3 batalionie logistycznym pełni od 1 lipca 2004 roku.W trakcie swojej służby wojskowej wielokrotnie brał udział w misjach wojskowych w Afganistanie i Kosowie.

Numer telefonu: 261-453-543
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych