BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
16 brem

St. chor. szt. Grzegorz DASZKIEWICZ
jest absolwentem Szkoły Chorążych Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie o specjalności eksploatacja stacji radiolokacyjnych pododdziałów artylerii przeciwlotniczej i naziemnej.Służbę rozpoczął 27 lipca 1995 roku w 16 Żuławskim Batalionie Remontowym na stanowisku dowódca stacji w kompani remontu uzbrojenia. W następnym roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w tej samej kompanii. W 1997 roku objął stanowisko technika, a w 2001 roku starszego technika w Sekcji Kontroli Technicznej. Od 2004 roku powierzono mu obowiązki Pełnomocnika Dowódcy batalionu ds. ochrony informacji niejawnych. W 2006 roku ukończył kurs Pomocników Dowódców ds. Podoficerów w Elblągu i 1 lipca tego samego roku, objął stanowisko Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów w 16 Żuławskim Batalionie Remontowym.


Numer telefonu: 261-313-425
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych