BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
11 bes

St. chor. szt. Cezary GROMEK
jest absolwentem Szkoły Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Słuzbe zawodową rozpoczął w 1988 roku w 4 dywizjonie artylerii w Malborku na stanowisku szefa służby finansowej. Po restrukturyzacji dywizjonu trafił do 68 pułku czołgów (33 pułk zmechanizowany) na stanowisko płatnik służby finansowej (płatnik). Po czterech latach przeniósł się w 1993 roku do WKU Człuchów, gdzie odbywał praktyki na stanowiskach: chorąży sekcji mobilizacji i uzupełnienia oraz chorąży sekcji poboru i uzupełnień. W 1995 roku kontynuował służbę na stanowisku szefa zaopatrzenia finansowego w 2 batalionie remontowym w Czarnem. W 1996 roku po restrukturyzacji i likwidacji stanowiska służył już w 6 Rejonowych Warsztatach Technicznych w Czarnem, a od 2001 roku  w 52 batalionie remontowym na stanowisku technika. Od 2002 roku po przeniesieniu do 2 brygady zmechanizowanej służbę pełnił na stanowisku pomocnik dowódcy plutonu później jako dowódca plutonu zaopatrzenia do 2004 roku, by 02.07.2004 r. objąć obowiązki Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów.  W trakcie zawodowej służby wojskowej czterokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju – w Libanie, Afganistanie oraz w Kosowie.

Numer telefonu: 261-467-312
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych