BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
1 bskł

St. chor. szt. Wojciech KISIEL
jest absolwentem Szkoły Chorążych Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie. Służbę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Okręgowych Zakładach Remontowych Śląskiego Okręgu wojskowego w Jastrzębiu Śląskim. Pod koniec 2002 roku powrócił do Olsztyna obejmując stanowisko dowódcy plutonu w Szkole Młodszych Specjalistów Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki. W wyniku reorganizacji Sił Zbrojnych po likwidacji Centrum rozpoczął służbę w 122 batalionie zaopatrzenia, obejmując stanowisko dowódcy plutonu zaopatrzenia. Od  roku 2004  służbę wojskową pełni w 1 batalionie składowania. Przez kolejne 11 lat zajmował stanowisko dowódcy plutonu, a w dniu 24.11.2015 roku objął obowiązki Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów. W trakcie zawodowej służby wojskowej trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju: w 2006 roku służył w PKW UNIFIL w Libanie na stanowisku technika oraz w latach 2011 i 2013 w PKW KFOR jako podoficer – specjalista. Ponadto w roku 2009 zdobył tytuł Podoficera Roku 1 Brygady Logistycznej.

Numer telefonu: 261-322-760
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych