BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Mąż zaufania korpusu oficerów

Por. Wojciech Majeran – Przedstawiciel Mężów Zaufania 1 Brygady Logistycznej od października 2016 r. Obecnie zajmuje stanowisko - oficer wychowawczy  1batalionu logistycznego . Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w 2012 roku na kierunku wychowawczym oraz Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o kierunku nauki polityczne o specjalności dziennikarstwo. W służbie zawodowej od 1995 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych