BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Mąż zaufania korpusu podoficerów

 

St.chor. Tomasz Czerwiński służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. W latach 1996-2001 pełnił służbę w 12 Pułku Radioliniowo-kablowym w Świeciu nad Wisłą jako dowódca plutonu łączności. Następnie w latach 2001-2004 służył na stanowisku dowódca R-140 w 4 Bydgoskim Pułku Dowodzenia. Od momentu utworzenia 1 BLog związany jest  z 1 Batalionem Dowodzenia i Zabezpieczenia gdzie pełnił obowiązki kolejno jako dowódca ZWD-3, dowódca R-140, Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki, dowódca ZWT JAŚMIN oraz starszy podoficer Sekcji S-4. Od roku 2015 jest dowódcą plutonu remontowego.

Tel. sł. 261 417 523

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych