BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Podoficer roku

st. chor. sztab. Sławomir Przepiórski

 


St. chor. sztab. Sławomir Przepiórski, służbę wojskową rozpoczął w dniu 4 września 1989 roku w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu.
Podoficer o nieskazitelnej opinii, którego 28-letnia zawodowa służba wojskowa zawsze nacechowana była profesjonalizmem i zdyscyplinowaniem, a także dbałością o podwładnych, zarówno o ich dobro jak i o właściwy poziom    ich wyszkolenia. W codziennej działalności, znacznie przewyższa wymogi niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych oraz wykazuje działania mające wpływ na podniesienie poziomu realizacji zadań całego pododdziału.
Wiedzę fachową kształtuje biorąc udział w szkoleniach i wykładach specjalistycznych, często nakładem swojego czasu prywatnego. Wielokrotnie promował wartości rzemiosła wojskowego podczas pokazów, szkoleń oraz spotkań z młodzieżą szkolną, chętnie dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem. Nabyty w czasie służby żołnierski kunszt z powodzeniem wykorzystywał w strefie działań wojennych w czasie służby w latach 2003 - 2004 w ramach operacji „Iracka Wolność” I zmiany misji stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
W roku 2009 w ramach wyróżnienia został skierowany na kurs podoficerów starszych „SENIOR NON-COMMISSIONED OFFICER COURSE” organizowany przez 129th Regional Training Institute Illinois Army National Guard w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Swoją postawą, osiągnięciami oraz rzetelnością i zaangażowaniem w służbie w opinii całego środowiska wojskowego jednostki wielokrotnie zasłużył na miano „wzorowego podoficera”.
Z ostatniej opinii służbowej otrzymał ocenę wzorową, a z egzaminu z wychowania fizycznego ocenę bardzo dobrą.
Jego wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wybitne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, stawiają go wśród najlepszych podoficerów, czego dowodem jest fakt, że po raz kolejny z rzędu, został wybrany „Podoficerem Roku” 8. Batalionu Remontowego.
 
        Powyższe cechy i kompetencje sprawiły, że st. chor. sztab. Sławomir Przepórski, został uhonorowany tytułem „Podoficer Roku 1.Brygady Logistycznej”.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych