BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Szeregowy roku

st. szer. Zbigniew Czyżewski


St. szer. Zbigniew CZYŻEWSKI jest żołnierzem sumiennym i zdyscyplinowanym, osiągającym bardzo dobre wyniki w szkoleniu. Wykazuje się ogromną wiedzą specjalistyczną, którą wykorzystuje w praktyce na zajmowanym stanowisku. Przejawia się samodzielnością i determinacją w dążeniu do celu. W służbie wojskowej znany jest z zaangażowania, pomysłowości oraz wzorowej organizacji pracy, co niejednokrotnie potwierdził w czasie wykonywania zadań.

Żołnierz doświadczony posiadający w dorobku wiele szkoleń poligonowych i międzynarodowych ćwiczeń taktycznych z wojskami. Cechują go poczucie odpowiedzialności i konsekwencji, co przejawia się wzorowym wykonywaniem dodatkowych obowiązków, dzięki czemu Dowódca batalionu wyróżnił go w 2017 roku listem gratulacyjnym.

Od wielu lat reprezentuje kompanię, 1 batalion składowania, 1 Brygadę Logistyczną oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w mistrzostwach piłki siatkowej. Jest również reprezentantem w innych dyscyplinach sportowych, takich jak pływanie i tenis ziemny. Wiele razy stawał podium w zawodach strzeleckich z karabinka na szczeblu 1 Brygady Logistycznej oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

St. szer. Zbigniew CZYŻEWSKI posiada wojskową odznakę sprawności fizycznej oraz wojskową odznakę strzelecką. Posiada uprawnienia instruktora sportu ogólnego oraz specjalistyczny kurs w dyscyplinie piłka siatkowa, uprawnienia żeglarza jachtowego. Ukończył również kurs języka angielskiego na poziomie I. Z ostatniej opinii służbowej otrzymał ocenę bardzo dobrą.

Posiada przydatne uprawnienia niezbędne na zajmowanym stanowisku, tj. prawo jazdy kat. A, B, C, C+E, kurs doszkalający kierowców przewożących rzeczy, obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, ADR – zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych, uprawnienia operatora wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, operatora żurawi samojezdnych o Q=32t, operatora urządzeń do manipulacji kontenerami typu MULTILIFT.

Za ponadprzeciętne zaangażowanie oraz bardzo dobre wyniki w szkoleniu, nienaganną postawę żołnierską uhonorowany został „ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ 1 OLSZTYŃSKIEGO BATALIONU SKŁADOWANIA”.  
St. szer. Zbigniew CZYŻEWSKI jest zawsze w pełni dyspozycyjny, a za dotychczasową służbę wojskową był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Najlepszym dowodem, że jest to żołnierz nietuzinkowy, jest fakt, iż tytuł „Szeregowego Roku 1 batalionu składowania” zdobył po raz drugi z rzędu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych