BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Kolejny konwój bydgoskich logistyków.
09.08.2016
09.08.2016r. Kosowo. Z bazy Film City do bazy Camp Marechal de Lattre de Tassigny przetransportowano zespół spalinowo elektryczny VOLVO Penta 500KVA/R, który konwojem logistycznym zostanie przewieziony do 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Zrealizowane przedsięwzięcie logistyczne nie było by nadzwyczajne gdyby nie fakt, że zadanie to wymagało podjęcia współpracy z międzynarodową grupą wsparcia logistycznego. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia PKW KFOR był ppłk Piotr ROGALSKI oraz mjr Christian Stutz z kwatery głównej KFOR w Prisztinie, który odpowiada za planowanie i realizację transportów operacyjnych w rejonie wykonywania działań mandatowych przez polskich żołnierzy.

Do wykonania wyżej wymienionego zadania skierowana została szwajcarska kompania transportowa, która dzięki przeszkoleniu specjalistycznemu i posiadaniu odpowiednich środków logistycznych do przewozu ładunków zdolna jest do realizacji transportu ciężkiego sprzętu wojskowego. „Współpraca z żołnierzami szwajcarskimi układała nam się bardzo dobrze. Mogliśmy przekonać się o skuteczności i posiadaniu szerokiego spektrum możliwości przemieszczania sił i środków w odpowiednim czasie przy współpracy międzynawowej.” – mówi ppor. Łukasz Rakwał z Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego PKW KFOR.

„Kolektywne współdziałanie i międzynarodowa współpraca w tym zdolność do sprawnego przemieszczenia sił i środków jest bardzo istotna ze względu na wojskową wiarygodność na teatrze działań” – dodaje ppłk Piotr Rogalski zastępca dowódcy PKW KFOR. 
por. Damian Antonik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych