BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Świętowali w garnizonach.
16.08.2016
11-15.08.2016 r. W ramch obchodów Święta Wojska Polskiego w jednostkach wojskowych 1. Brygady Logistycznej odbyły się uroczystości o charakterze patriotycznym.

 

 

 

OLSZTYN

 

W dniu 12 sierpnia br. w Sali Tradycji 1 olsztyńskiego batalionu składowania odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Pan mjr Jarosław KUCKI, pełniący obowiązki dowódcy batalionu, przypomniał zgromadzonej kadrze i pracownikom rys historyczny związany z datą 15-tego sierpnia oraz złożył podziękowania za dotychczasową służbę oraz pracę, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Druga część uroczystości poświecona była wręczeniu aktów mianowania żołnierzom. Trzydziestu jeden żołnierzy batalionu z dniem 15 sierpnia zostało awansowanych na wyższy stopień wojskowy.


 

Tekst: kpt. Piotr OSTROWSKI  Foto: Krzysztof KLIMKOWSKI

 

* * *

 

KOŁOBRZEG

 

„…Niech ta dzisiejsza uroczysta zbiórka będzie świadectwem dumy i wdzięczności wszystkim żołnierzom, którzy w imię wolnej Polski oddali swoją krew i życie. Wysiłek naszych poprzedników nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych niespokojnych czasach. Musimy pamiętać tak jak oni pamiętali, że wolność i niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Wymaga troski i starania w każdym czasie…” mówił w swoim przemówieniu do zgromadzonych żołnierzy, pracowników wojska oraz przybyłych gości Dowódca kołobrzeskiej ósemki podpułkownik Paweł PRZĄDKA.

Oprócz licznych wyróżnień Dowódca Batalionu w czasie uroczystości wręczył 34 żołnierzom akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Żołnierska uroczystość była okazją, aby w obecności zaproszonych gości, żołnierzy i pracowników wojska pożegnać Kapelana garnizonu Kołobrzeg ks. kan. kmdr por. Witolda KOSIŃSKIEGO. W imieniu wszystkich zgromadzonych, Dowódca życzył Kapelanowi wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia planów oraz aby służba w nadmorskim garnizonie pozostała na zawsze miłym i żywym wspomnieniem.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

*     *     *
Ks. kan. kmdr por. Witold Kosiński święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1983 roku. Do 1990 r. posługę kapłańską pełnił w parafiach Diecezji Drohiczyńskiej. Następnie został skierowany na misję na Białoruś. Od września 1997 roku przeszedł do Ordynariatu Polowego WP, gdzie był kapelanem jednostek garnizonu Grudziądz, a następnie parafii w Siemirowicach. Od dnia 15 listopada 2000 roku do dnia dzisiejszego ksiądz kapelan był proboszczem parafii pw. Św. Macieja Apostoła oraz kapelanem garnizonu Kołobrzeg.
Z dniem 17.08.2016 r. w dyspozycji Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.


>>Galeria zdjęć<<
 
Tekst i zdjęcia: st. chor. szt. Krzysztof STAWICKI

* * *

 

CZARNE

 

W dniu 11 sierpnia 2016 r. w Garnizonie Wojskowym Czarne przeprowadzono uroczysty apel z okazji przypadającego na dzień 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. W  apelu udział wzięli dowódcy, żołnierze i pracownicy wszystkich jednostek i instytucji stacjonujących w Garnizonie Czarne tj. pododdziałów 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej - 52 batalionu remontowego i 11 batalionu ewakuacji sprzętu oraz Grupy Zabezpieczenia 6 WOG Ustka. W trakcie uroczystego apelu  wyróżniającym żołnierzom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe (ogółem wręczono 31 aktów mianowania), a   zasłużonym pracownikom listy gratulacyjne.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.

 

 

>>Galeria zdjęć<<

 

Tekst: st. chor. szt. Józef CAŁKA, Foto: Krzysztof GÓRSKI


* * *

 

GLEWICE

 

12 sierpnia w Glewicach żołnierze i pracownicy wojska 3 batalionu logistycznego stanęli na uroczystym apelu z okazji Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej oddając hołd poległym i rannym w imię Niepodległej Polski. Dowódca batalionu ppłk Radosław Sułek skierował do wszystkich życzenia i słowa podziękowania za służbę i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków, a także wyróżnił żołnierzy i pracowników wojska.
Uroczystość była także okazją do wręczenia 25. żołnierzom aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

 

 

>>Galeria zdjęć<<Tekst: st. szer. Anna WOLSKA,  Foto: st.chor. Damian SZMIT, st. szer. Daniel JASONEK


* * *

 

ELBLĄG

 

Żołnierze i pracownicy wojska 16 Żuławskiego Batalionu Remontowego, uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 96 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.
Dowódca batalionu, ppłk Krzysztof KLIN podziękował całemu stanowi osobowemu  za wykonanie zadań produkcyjnych oraz realizację celów szkoleniowych.
Wyrazem uznania za osiągnięte wyniki szkoleniowe, długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim były wręczone akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz medale i odznaczenia resortowe „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.
Na zakończenie złożył życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich żołnierzy, pracowników wojska, kombatantów i byłych żołnierzy.  

W tym szczególnym dniu Dowódca wyraził słowa najwyższego uznania żołnierzom 16 Żuławskiego Batalionu Remontowego, którzy oddali życie niosąc pokój innym na misji stabilizacyjnej w Iraku.
Delegacja 16 Żuławskiego Batalionu Remontowego oddała hołd poległym - kpr. Andrzejowi ZIELKE i kpr. Krystianowi ANDRZEJCZAKOWI, a na grobach oraz przy tablicach pamiątkowych poległych żołnierzy zapalono znicze.

 

 

 

st. chor. Tomasz SZILLING

* * *

 

KOWAL

 

Dnia 15.08.2016 r. na stadionie miejskim w Kowalu zorganizowany został Piknik Strażacki, związany rocznicowo z założeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu. Od kilku lat piknik połączony jest także ze Świętem Wojska Polskiego.
1 Pomorska  Brygada Logistyczna zaprezentowała uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy wojsk lądowych, pokaz sprzętu oraz praktycznego działania żołnierzy na współczesnym polu walki.
Uczestnicy pikniku, w tym zwłaszcza młodzież i dzieci, z dużym zainteresowaniem przyglądali się indywidualnemu uzbrojeniu oraz wyposażeniu żołnierskiemu, które prezentowali żołnierze 21 kdow i 22 kzab w namiocie promocyjnym 2 blog. Zgromadzona na stadionie publiczność entuzjastycznie przyjęła pokaz dynamiczny praktycznych możliwości taktycznych wojska z użyciem SCORPINÓW i ślepej amunicji zorganizowany przez 1 blog.

 

 

 

ppor. Aneta TURCZYNOWICZ

st. chor. szt. Mirosław NITA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych