BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Dać cząstkę siebie...
15.02.2017
15.02.2017 r. Bydgoszcz. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi „Logistycy” zorganizował akcję honorowego oddawania krwi w której udział wzięli żołnierze, pracownicy RON oraz żołnierze NSR.

Akcję przeprowadzono na bazie ambulatorium Dowództwa 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej przy aktywnym udziale personelu Stacji Terenowej w Bydgoszczy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To już kolejna edycja tego szlachetnego przedsięwzięcia w której i tym razem udział wzięło wielu żołnierzy, pracowników RON oraz żołnierzy NSR należący do Klubu HDK „Logistycy” działającym przy 1BLog. Podsumowując tę edycję akcji Prezes Klubu st.chor.sztab. Zbigniew Klawczyński (2blog) powiedział: (...)Również i tym razem nasi klubowicze nie zawiedli stawiając się licznie do oddania cząstki siebie dla potrzebujących. ….W dniu dzisiejszym krew oddało w sumie 35 osób co dało nam prawie 16 litrów pełnej krwi. Krwi tak potrzebnej każdego dnia do ratowania życia ludzkiego. Obok członków Klubu, krew oddało kilka osób, dla których było to pierwsze oddanie. Wszyscy mamy nadzieję, że to doświadczenie „czynienia dobra” na trwale zagości w ich sercach i staną się oni krwiodawcami systematycznie oddającymi krew. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt godny podkreślenia, co raz liczniejszy udział kobiet (...).    


Warte odnotowania jest, że Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Logistycy” od wielu lat bardzo aktywnie działa społecznie a jego praca wyszła już daleko poza mury koszar. Obecnie, równolegle do szefowania Klubowi jest on Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, gdzie godnie reprezentuje żołnierzy i pracowników RON
w środowisku cywilnym.  

st. chor. sztab. Jacek Wolski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych