BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Nowy dowódca pomorskich logistyków
14.04.2017
14.04.2017 r. Bydgoszcz. 1. Pomorska Brygada Logistyczna powitała nowego dowódcę. Od tej pory największą logistyczną jednostką wojskową w Polsce będzie dowodził płk Mariusz Skulimowski, obowiązki dowódcy przekazał mu cz.p.o płk Artur Wiatrzyk.

Punktualnie o godz. 09.00  dowódca uroczystości, mjr Krzysztof Sitek złożył szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po przywitaniu się ze sztandarami jednostek wojskowych 1 BLog podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy.

Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy 1. Brygady Logistycznej odbyła się na placu apelowym Brygady w Bydgoszczy w obecności Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza Łukowskiego.

- Chciałbym podziękować pułkownikowi Wiatrzykowi za skuteczne dowodzenie i kierowanie Brygadą - powiedział generał Łukowski - Dzięki Pańskiemu profesjonalizmowi, zaangażowaniu i determinacji w działaniu, 1 Pomorska Brygada Logistyczna właściwie realizowała stawiane przed nią odpowiedzialne cele.

Następnie Szef Inspektoratu przedstawił drogę służbową pułkownika Skulimowskiego, życzył mu żołnierskiego szczęcia oraz sukcesów na nowym stanowisku służbowym. Kierując słowa do żołnierzy brygady powiedział: Dostajecie na dowódcę nietuzinkowego oficera, bardzo dobrze przygotowanego do pełnienia tej funkcji.
 
- Czas wykonywania przeze mnie obowiązków dowódcy Brygady charakteryzował się wieloma zadaniami (…)  - mówił pułkownik Wiatrzyk – Dobiegły końca przygotowania 1 Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia do kolejnej  XXXVI zmiany PKW KFOR. Trwają również przygotowania żołnierzy 1 Logistycznego do udziału w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego ŁOTWA- dodał pułkownik Wiatrzyk.

- Wielkim przeżyciem było dla mnie przejęcie Sztandaru Brygady – symbolu bogatych tradycji i wieloletnich dokonań oraz silnych więzi łączących żołnierzy Brygady ze społeczeństwem – podkreślił dowódca 1 BLog - pułkownik Mariusz Skulimowski – Mam świadomość, że od tej chwili spoczywa na mnie odpowiedzialność za stan Brygady oraz obowiązek pomnażania dotychczasowego dorobku i troska o jej wizerunek w oczach przełożonych, podwładnych i społeczeństwa - mówił.

Ostatnim elementem uroczystości była defilada wojskowa pododdziałów 1 BLog, której akompaniowała Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy.


Na placu apelowym stanęły poczty sztandarowe dowództwa 1 BLog, dziesięciu batalionów podległych oraz pododdziały żołnierzy Brygady. W uroczystości udział wzięli również pracownicy Resortu ON, delegacje jednostek i instytucji wojskowych, funkcjonariusze innych służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, delegaci placówek oświatowych współpracujących z Brygadą, a także długoletni przyjaciele bydgoskich logistyków.
 

***

Po uroczystości objęcia obowiązków, w Sali Tradycji odbyło się wręczenie gratulacji nowemu dowódcy, a także zaproszeni goście mieli okazję podziękować za współpracę zastępcy dowódcy. Niezmienną tradycją brygady jest, przekazanie odznaki pamiątkowej na mundur, z numerem 001, kolejnemu dowódcy brygady. Pułkownik Wiatrzyk przekazał ją pułkownikowi Skulimowskiemu.

***
 
Pułkownik Mariusz Skulimowski urodził się 15 września 1972 roku w Kielcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (kierunek rozpoznanie) oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej. Służbę rozpoczął w 7 bkpow, gdzie obejmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy kompanii dowodzenia oraz szefa sekcji rozpoznawczej.

W latach 2002-2007 pełnił służbę na stanowisku oficera sekcji operacyjnej brygady, zastępcy dowódcy batalionu dowodzenia, a następnie dowódcy batalionu w 10 Opolskiej Brygadzie  Logistycznej w Opolu.

W 2007 płk Skulimowski rozpoczął służbę w strukturach Wojsk Specjalnych, gdzie pełnił kolejno obowiązki szefa sekcji oraz dowódcy zespołu w JW 2305 GROM. W marcu 2009 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej NIL.

Płk Mariusz Skulimowski powrócił do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, gdzie od początku 2013 do kwietnia 2017 roku służył na stanowisku Zastępcy Dowódcy Brygady.

Płk Mariusz Skulimowski wielokrotnie uczestniczył w misjach i operacjach poza granicami kraju na stanowiskach: zastępcy dowódcy bazy „White Eagle” (Bośnia i Hercegowina 1999), dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia (NSE): Afganistan (2002), Irak (2004), Pakistan (2006) podczas operacji „Swift Relief”, zastępcy dowódcy XV zmiany PKW ISAF w Afganistanie (2014).

W trakcie służby stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach specjalistycznych zarówno w kraju jak i za granicą, ukończył m.in.: Wyższy Kurs Specjalistyczny Oficerów Sztabów Oddziałów i Związków Taktycznych (2000), U.S. Army Air Assault Course (2002), Kurs Dowódców Batalionów (AON 2007).

kpt. Natalia Delińska, fot: st. kpr. Daniel Chojak, st. chor. sztab. Sławomir Mrowiński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych