BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Pół wieku 8 batalionu remontowego
12.05.2017
12.05.2017 r. Kołobrzeg. 8 batalion remontowy świętuje jubileusz 50 - lecia powstania jednostki.

Żołnierze i pracownicy resortu Obrony Narodowej 8 batalionu remontowego zgromadzili się na placu apelowym jednostki, by wraz z zaproszonymi gośćmi i przyjaciółmi batalionu wspólnie świętować pół wieku istnienia jednostki.

 Nasz 8 batalion, był zawsze społecznością tworzoną przez pokolenia żołnierzy i pracowników resortu ON, którzy oddając tej jednostce swoje najlepsze umiejętności (…) budowali dobre imię batalionu, w pełni zasłużyli na uznanie w oczach przełożonych… i za to Wam dziękuję  – mówił w swoim wystąpieniu podpułkownik Paweł Prządka. Dowódca batalionu przypomniał również chlubne chwile i tradycje zapisane na kartach historii jednostki.
 

 

Po przemówieniach okolicznościowych nastąpił miły akcent uroczystości mianowicie wręczenie wyróżnień oraz aktów mianowania na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Z okazji 50. rocznicy powstania batalionu Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. bryg. Jan Dziedzic wyróżnił medalem pamiątkowym dowódcę 8 batalionu remontowego ppłk Pawła Prządkę oraz byłego dowódcę ppłk rez. Piotra Moździerza. Dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej - płk Mariusz Skulimowski wręczył wyróżniającym się żołnierzom nagrody rzeczowe.
Dodatkowo uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia Odznaki Honorowej Sił Zbrojnych, którą otrzymali: dowódca 8 batalionu remontowego  - ppłk Paweł Prządka oraz Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów 8 brem - st. chor. szt. Krzysztof Stawicki.
 

 

Tego dnia zorganizowany został Dzień Otwartych Koszar, podczas którego prezentowano sprzęt wojskowy znajdujący się na wyposażeniu batalionu. Przybyłym gościom czas umilił występ artystyczny zespołu MAYOL klubu batalionowego z udziałem orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych z Koszalina.
 
 
***

Pięćdziesięcioletnia historia jednostki rozpoczęła się 11 lipca 1967 roku, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego utworzono z trzech samodzielnych warsztatów naprawy sprzętu jednostkę wojskowa, nadając jej nazwę 8 Batalion Remontowy. Początkowo rozproszony, decyzją przełożonych przeniesiony został w całości z dowództwem z dotychczasowych miejsc stacjonowania do Kołobrzegu w grudniu 1980 roku i od tego czasu niezmiennie zajmuje koszary gdzie dzisiaj się znajdujemy.
Batalion jako wyróżniająca się jednostka techniczna, dwukrotnie wyróżniony przez dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego, w uznaniu zasług otrzymał w dniu 9 maja 1982 roku swój pierwszy sztandar.
29 czerwca 1995 roku decyzja Ministra Obrony Narodowej jednostka przejęła dziedzictwo i tradycje żołnierzy służb technicznych Wojska Polskiego i rok później w 29-rocznicę utworzenia jednostki – 10 maja 1996 roku otrzymała swój obecny – drugi sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Kołobrzeskiej. Od tego też roku święto jednostki obchodzone jest uroczyście w dniu 10 maja.
 
 
st. chor. sztab. Krzysztof Stawicki red. kpt. Natalia Delińska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych