BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
PKW Łotwa: Wizyta Ambasador RP
03.07.2017
W poniedziałek, 03 lipca, żołnierzy pełniących służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie odwiedziła Ewa Dębska, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej.

Z tej okazji w polskiej części Camp Adazi odbył się uroczysty apel z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz pododdziałów wchodzących w skład PKW Łotwa. Pani ambasador towarzyszyli: attache wojskowy – płk Roman Opalach oraz kierownik Wydziału Konsularnego - Wojciech Kraj.

Po złożeniu meldunku dowódcy PKW o gotowości do uroczystości, nastąpił przegląd pododdziałów, a następnie podniesienie flagi państwowej oraz odegranie polskiego hymnu. Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego przez żołnierzy i gości zgromadzonych na trybunie honorowej, a potem także Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, miało tego dnia z racji okoliczności niecodzienny charakter; spotkanie przedstawicieli władz cywilnych i Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa przywodzi na myśl bogatą historię narodu polskiego – w tym te jego momenty dziejowe, kiedy struktury państwa musiały być organizowane w warunkach eksterytorialnych.

 
Do istoty współdziałania władz cywilnych i wojskowych na rzecz wspólnego dobra jakim jest własne niepodległe państwo, w swoim przemówieniu odniósł się dowódca PKW Łotwa, mjr Marek Potorski:

- Tworzenie relacji międzynarodowych, budowanie stosunków międzynarodowych to zadanie przede wszystkim dla administracji cywilnej, dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale to także dziedzina, w której swój niemały udział ma także wojsko. Dzisiaj, to również nam – żołnierzom Wojska Polskiego i pracownikom resortu obrony narodowej przypada w udziale promocja Polski poza granicami kraju. Każdy z nas jest teraz także poniekąd ambasadorem. To, jak będą nas Polaków w przyszłości postrzegać mieszkańcy Łotwy, i co za tym idzie, jak będą się układać stosunki dyplomatyczne między Polską a Łotwą, w dużej mierze zależy od tego, jakie damy teraz o sobie świadectwo, jak się zaprezentujemy i jakie pozostawimy wrażenie. Dlatego staramy się robić to we właściwy sposób, robić to jak najlepiej, tak aby swoją postawą, kulturą osobistą, a także zaangażowaniem w wypełnianiu obowiązków służbowych dawać jak najlepszy przykład.

O bliskich i zarazem dobrych relacjach między Polską i Łotwą, oraz o wydarzeniach które w przeszłości łączyły oba narody mówiła z kolei ambasador Ewa Dębska. Wspomniała przy tej okazji o operacji dyneburskiej z 1920 roku, kiedy to wojska gen. Rydza-Śmigłego razem z wojskami łotewskimi odbiły miasto Dyneburg z rąk Sowietów. Zwycięstwo to zaowocowało nawiązaniem bliskich stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma nowo odrodzonymi państwami, jakimi wówczas były: II Rzeczpospolita i Łotwa. Ambasador wspomniała również o początkach wspólnych relacji między narodem polskim i łotewskim z okresu I Rzeczypospolitej, których współczesnym śladem jest prawie 50-tysięczna mniejszość polska żyjąca w Republice Łotewskiej.

Po defiladzie goście z ambasady mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym polskiego kontyngentu. Następnie dowódca kontyngentu mjr Marek Potorski zapoznał gości ze składem, strukturą organizacyjną PKW, jak również przedstawił kadrę kontyngentu oraz główne zamierzenia szkoleniowe. Podczas spotkania z ambasador Ewą Dębską zostały również poruszone kwestie związane z dalszą współpracą pomiędzy Ambasadą RP na Łotwie, a żołnierzami PKW.

Na zakończenie wizyty Ewa Dębska wpisała się do księgi pamiątkowej PKW Łotwa, a także zaprosiła żołnierzy do rewizyty w podległej jej placówce dyplomatycznej.
Tekst: ppor. Mateusz Drozd / kpt. Michał Obolewicz Zdjęcia: Agata Antosiak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych