BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Konkurs o miano Mistrza Metodyki rozstrzygnięty
30.10.2017
30.10.2017 r. Bydgoszcz. W komplekscie koszarowym 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej przeprowadzono konkurs o miano Mistrza Metodyki.


Celem konkursu jest ciągłe doskonalenie i poszerzanie wiedzy z zakresu zasad planowania i organizowania działalności szkoleniowo metodycznej na szczeblu plutonu i drużyny. Na poszczególnych etapach konkursu sprawdzana jest wiedza z zakresu stosowania zasad "Instrukcji o działalności szkoleniowo- metodycznej" oraz form i metod działalności szkoleniowo - metodycznej i szkolenia wojsk. Podoficerowie muszą się wykazać również znajomością "Regulaminu Ogólnego", "Regulaminu Musztry", programów strzelań oraz programów szkolenia.
 

W grupie dowódców drużyn osiągnięto następujące rezultaty:
1 m-ce st. kpr. Maciej Byłeń
2 m-ce kpr. Łutasz Dwulit
3 m-ce plut. Ika Feręc

W grupie dowódców plutonów:
1 m-ce st. chor. sztab. Maciej Szul
2 m-ce chor. Mirosław Sobiecki
3 m-ce ppor. Krzysztof Mróz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych