BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Wolna i Niepodległa
10.11.2017
10 listopada 2017 r. uroczystą zbiórką żołnierzy i pracowników RON w klubie batalionowym zapoczątkowano obchody Narodowego Święta Niepodległości w Garnizonie Czarne.

Podczas zbiórki wyróżniono żołnierzy i pracowników medalami resortowymi. Dowódca batalionu ppłk Robert SZPĄDROWSKI wręczył również żołnierzom batalionu akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Dowódca złożył również gratulacje żołnierzom wybranym w batalionie w kategorii: oficer roku- ppor. Paweł BYŁEŃ, podoficer roku- st. chor.  Małgorzata BYŁEŃ, szeregowy roku- st. szer. Sebastian IWANISZYN oraz pracownik roku- p. Antoni ŚWIDERSKI. Pracownicy klubu 52 batalionu remontowego zadbali o duchowy wydźwięk uroczystości poprzez zorganizowanie występu dzieci i młodzieży
11 listopada w godzinach porannych w Człuchowie odbył się Apel Pamięci z udziałem sztandaru i kompanii honorowej 52 batalionu remontowego. Po salwie honorowej uczestnicy apelu złożyli kwiaty pod pomnikiem zwycięstwa.

Tego samego dnia o godzinie 11.00 w Czarnem odprawiona została Msza święta w intencji Ojczyzny, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek Garnizonu Czarne iinnych instytucji oraz władze samorządowe i  mieszkańcy miasta.
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na Plac Wolności, gdzie przeprowadzono Apel Pamięci i złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Kompanią honorową dowodził ppor. Paweł BYŁEŃ natomiast Apel Pamięci odczytał ppor. Robert PYSSA. Poczet Sztandarowy 52 batalionu remontowego występował w składzie: dowódca pocztu- plut. Grzegorz WIŚNIEWSKI, sztandarowy - kpr. Pawel ŁYJAK, asystujący- kpr. Łukasz DWULIT. Poczet flagowy 52 batalionu remontowego występował w składzie: dowódca pocztu- kpr. Przemysław ZELEWICZ, flagowy- kpr. Grzegorz BOROWIEC, asystujący- kpr. Mariusz KRĄŻEK. Posterunek honorowy przy pomniku: st. szer. Piotr SOROCZYŃSKI, st. szer. Waldemar KOZIOŁ.

W tym samym czasie przeprowadzono imprezy towarzyszące obchodom dnia 11 listopada w m. Czarne:  XXXVII Rajd pieszy pn. „Szlakami Walk i Męczeństwa- Czarne 2017” oraz zaprezentowano wystawę fotograficzną pn. „Polskie drogi do Niepodległości”.
Zdjecia: p.Małgorzata NIEGMAŃSKA Tekst: sierż. Dagmara PAWLICKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych