BIP
1 Pomorska Brygada Logistyczna
Aktualności
Odprawa Mężów Zaufania korpusu szeregowych
16.11.2017
W dniach 15 – 16 listopada odbyło się Zebranie Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych 1. Brygady Logistycznej w Olsztynie.

Organizatorem zebrania był przedstawiciel korpusu szeregowych 1 BLog st. szer. Marek Jadziński oraz Mąż Zaufania 1 bataliony składowania  st. szer. Damian Kleczkowski.


W zebraniu brali udział Mężowie Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych jednostek podległych dowódcy 1 BLog a także: Dziekan Korpusu Szeregowych IWsp SZ st. szer. Jacek Rybka oraz specjalista Pan Zbigniew Popielski z olsztyńskiego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Podczas Zebrania poruszono następujące tematy:

- zapoznano Mężów Zaufania Korpusu Szer. 1.BLog z pracami nad   projektem Rozporządzenia MON ws. Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych przedstawione przez Dziekana Korpus Szeregowych IWsp SZ;
- przeprowadzono szkolenie z zakresu rekonwersji przeprowadzone przez Specjalistę Ośrodka Aktywizacji Zawodowej;

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych