1 Brygada Logistyczna

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 września 2020
wypełnianie zobowiązań sojuszniczych
#WeAreNATO - szkolenie, zgrywanie, gotowość dyżury Trwa szkolenie podtrzymujące gotowość do użycia elementów wydzielanych do realizacji zobowiązań sojuszniczych wynikających z Celów SZ NATO.

Wśród realizowanych przez 1 Pomorską Brygadę Logistyczną zadań szczególne miejsce zajmują zobowiązania sojusznicze. Swój aktywny udział Pomorska Jedynka potwierdza poprzez utrzymanie w dyżurze kilkunastu elementów na rzecz Sił Odpowiedzi NATO. Innym zobowiązaniem są Cele Sił Zbrojnych NATO. Tam również zaangażowanych jest kilkuset logistyków z 1BLog.  

Cele Sił Zbrojnych obejmują niezbędne wymagania potrzebne do zapewnienia, że Siły Zbrojne Sojuszu mają odpowiednią liczebność, wyposażenie oraz wytrenowanie, aby sprostać mogącym się pojawić wyzwaniom dla bezpieczeństwa. Polska wstępując do Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęła na siebie konkretne zobowiązania wojskowe. Wiąże się to na przykład ze zwiększoną liczbą jednostek wydzielanych do struktur sił reagowania sojuszu.

Od jednostek wydzielanych do Celów Sił Zbrojnych oczekuje się wyższego poziomu gotowości bojowej, a także odpowiedniego, standardowego wyposażenia w uzbrojenie i sprzęt wojskowy Wypełniając zobowiązania sojusznicze w dniach 15 – 16 września w 3 Batalionie w Glewicach realizowane jest szkolenie podtrzymujące wcześniej uzyskane zdolności i sprawdzenie gotowości do użycia w nakazanym reżimie czasowym kompanii transportowej średniej ładowności.

Zaangażowanie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w SON, GB UE oraz celach Sił Zbrojnych ma wymierne korzyści w postaci podwyższania i nabywania określonych zdolności operacyjnych do realnego współdziałania z sojusznikami na teatrze działań.

Dołączona galeria zdjęć: wypełnianie zobowiązań sojuszniczych

Zobacz więcej w galerii: wypełnianie zobowiązań sojuszniczych
generuj pdf
go-up
Kontakt

1 Brygada Logistyczna
Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411601
fax. 261411234

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane