1 Brygada Logistyczna

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej :

 

 

 

Adres korespondencyjny:       1 Pomorska Brygada Logistyczna  
                                           ul. Powstańców Warszawy 2

                                           85-915 Bydgoszcz
FAX : 261-411-234

e-mail: 1blog.kancelaria@wp.mil.pl
 

W sprawie skarg i wniosków Dowódca 1 Brygady Logistycznej  przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem  (nr tel.  261-411-601)Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 
UWAGA !  Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

go-up
Kontakt

1 Brygada Logistyczna
Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411601
fax. 261411234

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane