1 Brygada Logistyczna

 

 

 

1 Brygadę Logistyczną (1 BLog) sformowano na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr PF-57/ORG./P1 z 22 października 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących usprawnienia dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wykonania zobowiązań sojuszniczych oraz rotacji polskich kontyngentów wojskowych. Na tej podstawie, Szef Sztabu Generalnego WP w pkt. 1 rozkazu Nr PF-376/Org./P1 z 07 listopada 2003 r. nakazał utworzyć 1 BLog.


Na bazie powyższych dokumentów, powstały kolejne rozkazy wykonawcze - dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-222 z 11 grudnia 2003 r. oraz dowódcy POW Nr Pf 4 z 07 stycznia 2004 r. uściślające terminy i sposób formowania jednostek Brygady. 

 

 

 

go-up
Kontakt

1 Brygada Logistyczna
Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411601
fax. 261411234

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane