1 Brygada Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

 

 

 

DOWÓDCA
1 POMORSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ


płk Mariusz Skulimowski

 

Pułkownik Mariusz Skulimowski urodził się 15 września 1972 roku w Kielcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (kierunek rozpoznanie) oraz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej. Służbę rozpoczął w 7 bkpow, gdzie obejmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy kompanii dowodzenia oraz szefa sekcji rozpoznawczej.

W latach 2002-2007 pełnił służbę na stanowisku oficera sekcji operacyjnej brygady, zastępcy dowódcy batalionu dowodzenia, a następnie dowódcy batalionu w 10 Opolskiej Brygadzie  Logistycznej w Opolu.

W 2007 płk Skulimowski rozpoczął służbę w strukturach Wojsk Specjalnych, gdzie pełnił kolejno obowiązki szefa sekcji oraz dowódcy zespołu w JW 2305 GROM. W marcu 2009 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej NIL.

Płk Mariusz Skulimowski powrócił do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, gdzie od początku 2013 do kwietnia 2017 roku służył na stanowisku Zastępcy Dowódcy Brygady.

Płk Mariusz Skulimowski wielokrotnie uczestniczył w misjach i operacjach poza granicami kraju na stanowiskach: zastępcy dowódcy bazy „White Eagle” (Bośnia i Hercegowina 1999), dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia (NSE): Afganistan (2002), Irak (2004), Pakistan (2006) podczas operacji „Swift Relief”, zastępcy dowódcy XV zmiany PKW ISAF w Afganistanie (2014).

W trakcie służby stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach specjalistycznych zarówno w kraju jak i za granicą, ukończył m.in.: Wyższy Kurs Specjalistyczny Oficerów Sztabów Oddziałów i Związków Taktycznych (2000), U.S. Army Air Assault Course (2002), Kurs Dowódców Batalionów (AON 2007).

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY
1 POMORSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ


płk Artur WIATRZYK

 

 

 

 

Pułkownik Artur Wiatrzyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko w swojej karierze zawodowej objął w 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim jako dowódca plutonu czołgów. W 1999 roku objął obowiązki dowódcy kompanii czołgów w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. W latach 2002 – 2004 ukończył studia magisterskie o kierunku zarządzanie i dowodzenie w Akademii Obrony Narodowej. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko oficera Sekcji S-4 w Dowództwie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. W 2008 roku objął stanowisko Szefa Sekcji Operacyjnej S-3 w 1BLog. Od 2011 roku związany był z 10. Opolską Brygadą Logistyczną, gdzie zajmował stanowisko Szefa Sztabu Brygady. W 2007 roku pełnił służbę poza granicami kraju w ramach I zmiany PKW ISAF Afganistan.

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku płk Artur Wiatrzyk został wyznaczony na Zastępcę Dowódcy 1. Brygady Logistycznej i mianowany na stopień pułkownika.

 

    
pdf

Kontakt

1 Brygada Logistyczna
Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411689
fax. 261411234

    
Jednostki Podporządkowane