1 Brygada Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

 

OGÓLNA INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez  1 Brygadę Logistyczną

w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest  Dowództwo 1. Brygady Logistycznej z siedzibą:

    Ul. Powstańców Warszawy 2

    85-915 Bydgoszcz

    tel. 261 411 600

   

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Piórkowska

    tel. 261 411 640

    e-mail: 1blog.ido@ron.mil.pl

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych 1Blog  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 Brygada Logistyczna
Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
tel. 261411601
fax. 261411234

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane